ARCHIWUM WIADOMOŚCI

«« powrót

25-lecie „Modlitewnej Grupy Św. Józefa” w Częstochowie

12 listopada 2019

S. Pauletta oraz S. Lena byłe animatorki MGŚJ w Częstochowie. Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy w intencji dziękczynnej z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Józefa dla Grupy oraz za chorych członków Grupy. Po Mszy św. odmówiono Koronkę do św. Józefa i „Akt Zawierzenia św. Józefowi”. Po zakończonej Eucharystii miała miejsce uroczysta jubileuszowa agapa, poprzedzona odczytaniem życzeń od Przełożonych Zgromadzenia i złożeniem życzeń od obecnych na spotkaniu oraz obejrzeniem prezentacji mulitmedialnej z dziejów Grupy. W trakcie dalszego spotkania wszyscy obejrzeli także prezentacje multimedialne z naszych misji w Afryce i Brazylii. Niektórzy członkowie dają świadectwo, czym dla nich Jest przynależność do Grupy:

Pani Janina: Przynależność do Grupy jest dla mnie wsparciem, daje dużo siły, poczucie mocy modlitwy, bardziej skutecznej przez to, że modlimy się wspólnie w różnych naszych intencjach. Daje mi też wyciszenie od codziennego zgiełku, jest taki spokój, wychodzi się ze spotkanie z takim dobrym ładunkiem radości i dobrych emocji. Bardzo lubię naszą modlitwę w kaplicy.

Pani Ela. W.:  Bardzo sobie cenię to „członkostwo”. Daje mi ono poczucie przynależności do czegoś wyjątkowego. Tworzymy małą, ale dość skonsolidowaną Grupę. Wspólna modlitwa w Kaplicy, wspólne rozważania na tematy dotyczące wybranych fragmentów Pisma św. umacniają i pogłębiają naszą wiarę oraz dają nam poczucie zaufania i wsparcia duchowego ze strony grupy odczuwanego zwłaszcza w trudnych dla nas chwilach życiowych. Sama tego doświadczyłam niedawno… Przynależność do naszej MGŚJ daje nam również możliwość udziału w wyjazdowych spotkaniach rekolekcyjnych w Wadowicach, Kluczborku czy Sympozjum Józefologicznym  w Kaliszu. Spotkania te nie tylko umacniają naszą wiarę, wzbogacają naszą wiedzę o św. Jozefie, ale także są okazją do poznania nowych Członków z innych MGŚJ.

Pani Lidzia G. i Pani Marysia K: Zachęcone przez koleżanki, które wcześniej uczęszczały zaczęłyśmy przychodzić na comiesięczne spotkania. Każde spotkanie przepełnione modlitwą i wspólnymi rozważaniami Pisma Świętego utwierdzało nas w przekonaniu, jak bardzo jest to dla nas ważne. Dzięki modlitwom i rozważaniom zaczęłyśmy się troszczyć o jedność i miłość w naszych rodzinach. Zrozumiałyśmy, że w trudnych sytuacjach zawsze możemy prosić o wstawiennictwo Świętego Józefa. Uczestniczyłyśmy w Sympozjach Józefologicznych w Kaliszu i rekolekcjach Józefowych w Wadowicach. Dało nam to możliwość jeszcze głębszego poznania i rozumienia św. Józefa. Wpatrzyłyśmy się w jego wiarę, pokorę, roztropność i odwagę – każdego dnia staramy się Go naśladować. Tradycją w naszej Grupie jest wspieranie się modlitewne w trudnych sytuacjach życiowych członków grupy i ich rodzin. Święty Józef nigdy nas nie zawiódł.

Pani Katarzyna i Pan Grzegorz P.: Bardzo cenimy sobie przynależność i wspólne modlitwy podczas naszych spotkań w Modlitewnej Grupie św. Józefa. Jest wspaniałą wspólnotą modlitewną. Przynależność do tej grupy skłania człowieka do zatrzymania i zastanowienia nad celem i sensem życia. Umożliwia refleksję, wzmacnia wiarę w Boga i dobro, które tkwi w każdym z nas. Wspaniała jest wspólna możliwość pielgrzymowania np. planowany wyjazd do Lwowa, śladami św. Zygmunta Gorazdowskiego w 100 rocznicę jego śmierci. Pozwala nam poznawać drogi życiowe naszych świętych. Niezwykle cenne są możliwości wspólnych rekolekcji np. w Wadowicach i Kluczborku. Przynależność do grupy św. Józefa przybliża nam świat duchowy i pokazuje, jakim powinno się być człowiekiem, że trzeba być dobrym dla drugiego człowieka. Wierzymy, że św. Józef, jego charyzmat pozwala nam pełniej kroczyć Chrystusową drogą i wiedzieć, co znaczy być chrześcijaninem.