ARCHIWUM WIADOMOŚCI

«« powrót

Kolejne józefickie Postulantki w Afryce

30 listopada 2019

     W ramach formacji będą one pomagały w przedszkolu, szkole, w katechezie przy parafii. Będą również odwiedzały osoby samotne i chore. Radujemy się entuzjazmem i zaangażowaniem tych młodych dziewcząt i dziękujemy Bogu za nową placówkę w tym kraju – w miejscowości Kikombo. Tętniące życiem «peryferie  ewangelizacyjne» są wyzwaniem, któremu nie można się nie oddać słysząc Chrystusowe wezwanie: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie... Dziękując wszystkim za modlitwy, nadal się im polecamy i zapewniamy jedność duchową.

Siostry św. Józefa z Republiki Demokratycznej Konga