ARCHIWUM WIADOMOŚCI

«« powrót

Ciebie, Boga, wysławiamy…

16 października 2019

powróciło do pracy w swej macierzystej Archidiecezji po wielu latach wygnania. Dziękczynnej Mszy św. za 25 lat posługi Sióstr przewodniczył Ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski.  Koncelebransami byli: Ks. Jan Nikiel, pierwszy proboszcz - na zaproszenie którego przyjechały do parafii pierwsze Józefitki, Ks. Józef Legowicz oraz obecny proboszcz parafii Ks. Wojciech Bukowiec, a także zaprzyjaźnieni Kapłani oraz Kapłani z pobliskich parafii. Na uroczystość dziękczynną przybyła z Krakowa Przełożona Generalna Matka Jana Przetak, Przełożona Delegatury Ukraińskiej S. Tobiasza Siemek oraz Siostry, które podejmowały posługę w tej placówce, a także licznie zgromadzeni goście. Wśród nich: Siostry Służebniczki, Dobroczyńcy wspólnoty, Parafianie, Współpracownicy Centrum św. Zygmunta, przedszkolaki oraz ich Rodzice. Po Liturgii S. Tobiasza, skierowała słowa wdzięczności Bogu za dar Jego dobroci i miłości, objawiającej się w codziennej trosce Opatrzności oraz w posłudze Sióstr. Kolejno swoją wdzięczność i radość wyrazili Parafianie, Współpracownicy i dzieci. Po uroczystościach w kościele Siostry, Kapłani i Goście udali się do klasztoru Sióstr oraz Centrum św. Zygmunta, gdzie miały miejsce dalsze obchody jubileuszowe, między innymi: wystawa fotografii, posiłek, różne zabawy dla dzieci i młodzieży. Widząc wielkie dzieła Boże dokonywane w zwykłej pracy i życiu Sióstr w ciągu tych 25 lat, każde józefickie serce śpiewało: Ciebie, Boże, wysławiamy… za dar Twojej Miłosiernej Miłości!

S. Tatiana Matiichuk CSSJ