ARCHIWUM WIADOMOŚCI

«« powrót

Nowy Zarząd Delegatury Brazyliskiej

14 października 2019

  

    Ogłoszona została także ekonomka Delegatury - S. M. Isabel dos Santos Tonholi. S. Doris podziękowała wszystkim Siostrom za zaufanie i modlitwę i wyraziła pragnienie, aby ta trzyletnia posługa była pełna jedności i braterstwa, począwszy od obchodów stulecia śmierci Ojca Założyciela-św. Zygmunta Gorazdowskiego. Życzyła, aby każda z Sióstr była w 100% głęboko zaangażowana w życie duchowe, w poświęceniu i służbie w budowaniu tejże jedności, komunii i braterstwa. S. Agnieszka pogratulowała S. Doris, życząc wielu łask, błogosławieństwa od Boga i pomocy Ducha Świętego w tej misji. Zgromadzone Siostry, które przybyły z innych wspólnot - z Rio de Janeiro, São Luis i Barra do Corda, a także z Kurytyby, w imieniu wszystkich Sióstr Delegatury, wyraziły podziękowanie za gotowość podjęcia się tego wyjątkowego i ważnego zadania w Delegaturze. Podziękowały za hojne poddanie się Bogu i wypowiedziane „TAK”, podziękowały za służbę i poświęcenie, za trud i cierpienia ponoszone na tej drodze. Siostry podziękowały za każde słowo i modlitwy za każdą z Sióstr. Wyraziły, wdzięczność za poczucie bezpieczeństwa dzięki Siostrom, które trzymają ster naszej Delegatury, za pewność spojrzenia na teraźniejszość i na przyszłość oraz za serce, które kocha Zgromadzenie. Siostry wyraziły: ”Potrzebujemy proroczych słów, a czasem także zwrócenia uwagi, aby kroczyć za Jezusem, któremu obiecałyśmy wierność i wybrałyśmy, jako centrum życia, misji i służby”. Siostry przeprosiły za wszystkie chwile, które spowodowały ból i troskę, i podziękowały za pomoc. Życzyły, by Bóg zawsze otaczał Siostry swoją wielką i obfitą łaską oraz, aby Duch Święty oświecał i umacniał misję powierzoną Siostrom przez Zgromadzenie i, aby w ten sposób wzrastało Boże Królestwo pokoju i dobroci, miłości i miłosierdzia, odpowiedzialności i braterstwa. Zapewniając o zjednoczeniu w modlitwie, prosiły, aby Najświętsza Maryja i Święty Józef, a także wszyscy Patronowie, towarzyszyli każdej z Sióstr w swoich radosnych i smutnych godzinach, oraz aby wstawiali się do Boga we wszelkich intencjach, prośbach i podziękowaniach. O godz. 16.00 odbyła się celebracja Mszy św. w intencji mianowanych Sióstr. W homilii, nawiązującej do czytań niedzielnych, Ksiądz podkreślił znaczenie wiary, posłuszeństwa i dziękczynienia i jako wzór ukazał życie św. Dulce od ubogich, Brazylijki, ogłoszonej przez Ojca Świętego w ostatnią niedzielę. Hymnem Zgromadzenia do Świętego Józefa, Siostry zakończyły ten moment tak ważny dla historii Delegatury. Cały dzień był naznaczony radością i jednością.
Niech Bóg błogosławi nowo mianowane Siostry a my obiecujemy nasze modlitwy.

S.M. Zyta Golonka CSSJ