ARCHIWUM WIADOMOŚCI

«« powrót

Spotkanie formacyjne w Curitiba

22 listopada 2019

który może być początkiem nowej jakości życia, nadaniem życiu nowego sensu i sposobnością do rozwoju. Jednocześnie życie wewnętrzne i duchowość  może wzmocnić i dać szansę przeżycia wewnętrznych burz i odnaleźć odpowiedzi na powstające pytania.  Siostry, które przybyły z innych wspólnot Delegatury miały także możliwość spędzenia wspólnie czasu na modlitwie, adoracji, wspólnej  Eucharystii, rekreacji i tak doświadczyć Bożej łaski, która przecież buduje na naturze ludzkiej. W te dni spotkania towarzyszyli Siostrom nasi święci Patronowie, a szczególnie nasz Ojciec Założyciel - św. Zygmunt Gorazdowski, którego 100-lecie śmierci będziemy obchodzić w przyszłym roku, oraz św. Elżbieta, której Triduum przed liturgicznym wspomnieniem przypadło w dni spotkania. Ufamy mocno, że Oni upraszają potrzebne łaski na drodze do świętości dla każdej z nas.

Siostry Świętego Józefa z Curitiba