ARCHIWUM WIADOMOŚCI

«« powrót

Wieści z Kurytyby (Brazylia)

10 października 2019

     To wielkie spotkanie ma na celu również świętować i uwielbiać Boga za dar życia, pomagać zagubionym na drodze wiary i każdego doprowadzić do Ojcowskiej Miłości Ojca. W programie jest miejsce na słuchanie konferencji tematycznych, na Spowiedź, adorację Najświętszego Sakramentu, na rozmowy, śpiewy i uwielbienie Boga tańcem i muzyką. Siostry przy stoisku „powołaniowym” swoją obecnością i słowem przybliżały młodych do Boga, jak również opowiadały o Zgromadzeniu, o misjach, o powołaniu. Wszyscy, którzy się zatrzymali by porozmawiać, odchodzili ubogaceni, radośni i z pamiątkowym zdjęciem. Wielu ludzi, ponieważ uczestnicy to nie tylko młodzież, prosili o modlitwę, a niektórzy zostawiali swoje intencje pisemnie. Niech Dobry Bóg dotknie swoją łaską wszystkich proszących. A z naszych serc wypływa pieśń radości i dziękczynienia za możliwość bycia świadkiem Boga. U Bożego Serca również składamy modlitwę prośby o dar nowych powołań także do naszej Rodziny Zakonnej.

S.M. Zyta Golonka CSSJ